no longer polimers

no longer polimers
medžiagos, nebepriskiriamos polimerams statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Medžiagos, kurios buvo Europos Bendrijos rinkoje nuo 1981 m. rugsėjo 18 d. iki 1993 m. spalio 31 d., atitiko Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo (European Inventory of Existing Commercial Substances) pranešimo taisyklių reikalavimus ir buvo laikomos polimerais, tačiau, remiantis septintuoju Direktyvos pataisymu, nuo 1993 m. spalio 31 d. polimerais nebelaikomos. atitikmenys: angl. no longer polimers šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-598/V-966 „Dėl pranešimų apie tiekiamas rinkai naujas chemines medžiagas tvarkos aprašo ir cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5452); Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 727/V-809/4-493 „Dėl Pranešimų apie tiekiamas į rinką naujas chemines medžiagas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 36-1199); Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB); Sprendimų priėmimo vadovas, kuriame išaiškinta, kaip įgyvendinti Direktyvos 67/548/EEC 6 ir 7 pakeitimus

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • medžiagos, nebepriskiriamos polimerams — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Medžiagos, kurios buvo Europos Bendrijos rinkoje nuo 1981 m. rugsėjo 18 d. iki 1993 m. spalio 31 d., atitiko Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo (European Inventory of Existing… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”